znak kdu

Vítáme Vás na stránkách MěO KDU-ČSL Třebíč

Kandidáti 2018

Kandidáti KDU-ČSL do zastupitelsva města Třebíče pro komunální volby 2018:

Číslo Kandidát
1 Ing. Pavel Janata
58 let, starosta města Třebíče
Za posledních více než dvacet let jsem nabyl zkušenosti jak z pozice manažera ve veřejné správě, tak z komunální i parlamentní politiky. Proto vím, že nejlepší je za všech okolností jednat otevřeně a věcně, bez intrik a  politikaření. Pak lze naplňovat cíle volebního programu tak, aby se Třebíč rozvíjela v krásné historické a přesto moderní město, kde budeme chtít žít a vychovávat své děti. Nabízím veškeré své schopnosti službě rodnému městu a jeho obyvatelům.
2 Ing. Josef Klíma
59 let, inženýr elektrotechniky - jednatel firmy
Chci vytvářet nová pracovní místa a podporovat místní podnikání, aby nedocházelo k odlivu obyvatel pro nedostatek pracovních příležitostí.
3 Mgr. Marie Dudíková
62 let, zástupce vedoucího lékaře
Prakticky celý svůj profesní život se pohybuji v transfuzní službě, od roku 2005 jako vedoucí odběrového střediska v Třebíči. Je mi velkou ctí každodenně se setkávat s těmi, kterým jsou lhostejnost a egoismus naprosto cizí, s dobrovolnými dárci krve. Tito lidé nemyslí jen na sebe, ale na úkor svého času a pohodlí jsou ochotni rozdělit se s potřebnými o část sebe sama, o část svého zdraví. Setkání s nimi mě vždy naplní nadějí a vírou v budoucnost. Moc bych si přála, aby podobná sounáležitost zavládla i mezi obyvateli našeho města. Všem by se nám lépe žilo.
4 Bc. Miroslav Krupica, MSc.
41 let, ředitel akciové společnosti
Více než 21 let pracuji v soukromé výrobní potravinářské společnosti. Za tuto dobu jsem v nejvyšších manažerských pozicích denně řešil mnoho složitých situací. Chtěl bych nabídnout získané zkušenosti také svým spoluobčanům. Mojí prioritou je podpora rodin. Fungující rodiny jsou základním kamenem současné a hlavně budoucí společnosti, které chceme přenechat co nejlepší podmínky.
5 Bc. Naďa Karasová
42 let, v domácnosti
6 MUDr. Ondřej Križan
37 let, zubní lékař, parodontolog
Ve své téměř desetileté praxi plním náročné požadavky svých klientů a zbavuji je strachu a bolesti. Svoji precizní práci nabízím i našemu městu.
Chci vytvářet podmínky pro investory zaměstnávající třebíčské občany.
Vybudovat cykolestezky, aby Třebíč byla městem sportovního odpočinku a atraktivní nejen pro turisty jdoucími za památkami UNESCO.
Rozvíjet památkovou zónu mimo UNESCO moderní architekturou bez nekompromisního diktátu památkářů.
Vytvořit nová stavební místa, aby si občané nemuseli kupovat stavební pozemky v okolních vesnicích jen proto, že se v Třebíči prodávají za "pražské" ceny a nebo vůbec nejsou.
7 Ing. Jiří Bublan
59 let, projektant pozemních staveb
Více než 30 let jen asi s roční přestávkou pracuji jako projektant - stavař. Za tu dobu jsem se setkal s mnoha lidmi a často se setkával s jejich problémy a starostmi. Projektování sebou nese také velmi časté obíhání celé řady úřadů, které mají s výstavbou co do činění. Mnohokrát jsem si ověřil, že poctivý přístup a hra na rovinu se kupodivu stále ještě vyplácí. Tento přístup bych chtěl uplatńovat i v případě, že bych byl zvolen. S politikou a to ani komunální dosud žádné přímé zkušenosti nemám, ale myslím, že je třeba napřít všechny síly k tomu, aby práce našich lidí sloužila k rozvoji našeho krásného města, aby nám mladí a vzdělaní lidé neodcházeli masově do Prahy a jinam za lepší perspektivou.
8 Mgr. Miloslava Šebelová
51 let, školitelka IT
Vychovaná jsem byla k angažovanosti pro druhé. Je mi blízká myšlenka svépomocných skupin a spolků, podpora dobrých mezilidských vztahů, kultura. Jako maminka tří školních dětí denně slaďuji rodinné a pracovní povinnosti a vím, jak to je u nás pro mnohé ženy s dětmi obtížné. Ztotožňuji se s heslem, že je lepší zapálit svíčku, než nadávat na tmu, i když to je někdy větší zábava. Nežli kritizovat, je lepší podle svých sil aspoň trochu přiložit ruku k dílu. Dnes má tu možnost každý. Jsou mi blízké myšlenky občanské společnosti, zájmu o druhé, propojování lidí, slaďování rodinných a pracovních povinností, výchova dětí, zodpovědnost a racionální přístup. KDU-ČSL to vše do politiky dlouhodobě přináší na všech úrovních.
9 Bc. Šimon Benda
23 let, pedagog volného času
10 Mgr. Renata Jurková
49 let, katechetka
11 Bc. Karel Novák
65 let, trvalý jáhen (duchovní)
V roce 2000 jsem  přijal jáhenské svěcení. Od roku 2003 pracuji v církvi na plný úvazek. Deset roků jsem vyučoval náboženství na základní škole. Nyní spolupracují s charitou, kde se starám hlavně o nemocné. Navštěvuji rovněž nemocné v nemocnici a domovech důchodců. Mým posláním je hlavně vnášet radost a naději. Mojí snahou je řídit se slovy samotného Ježíše Krista "Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných, pro mne jste to učinili".
12 Blanka Spilková
64 let, koordinátorka Charitní záchrané sítě, Oblastní charita Třebíč
Rodina, péče o děti, kvalitní vzdělání, volnočasové aktivity podporující dobrý rozvoj osobnosti a zdraví lidí, kultura, pomoc lidem v tísni, podpora seniorů, doprovázení nemocných – to jsou oblasti života, které považuji za důležité ve svém osobním životě i životě ostatních lidí v našem městě, v naší společnosti. Věřím, že investice vložené do podpory rodin, do výchovy dětí a do vytváření pěkných mezilidských vztahů se v budoucnu mnohonásobně vrátí. V tomto smyslu nabízím své síly a svou pomoc v našem městě.
13 Mgr. Vít Černý
42 let, OSVČ - tlumočník, překladatel
Ve své práci i ve svém volném času si stále více uvědomuji, jak vyznamné je motto: "Mysli globálně, jednej lokálně". V tomto imperativu se skrývá pravidlo, kterého se politici bohužel příliš nedrží, a přitom je to tak jednoduché. Inspiruj se u sousedů a to dobré a fungující převezmi. Takto to dělám úspěšně ve své práci a funguje to.
14 Ing. Pavel Karas
47 let, technik
15 Mgr. Jindřiška Kochová
38, fyzioterapeutka, vedoucí
rehabilitační ambulance

16 MgA. Johana Anežka Obršlíková
31, produkční Třebíčského
hudebního festivalu

17 Ing. Josef Křižan
41, ředitel technického servisu
18 Aneta Chytková
20, studentka politologie,
žurnalistiky a historie

19 Jaroslav Jurka
56 let, dělník
20 Ing. Ludmila Veselá
66 let, důchodkyně
21 Ing. Ludmila Štěpničková
65 let, pastorační asistentka
Po ukončení práce ve školství jsem začala pracovat pro biskupství, resp. děkanství. Věnuji se volnočasovým programům pro děti a mládež od 5 do 16 let. Mám dva programové týmy - pro děti 5 - 11 let a druhý pro mládež 11 - 16 let, se kterými děláme víkendové programy - každý tým 4x za školní rok a program " Kdo si hraje nezlobí " - tvoření a hry 1x za měsíc. V létě máme dva tábory na staré faře - podle věku. Věnuji se květinové výzdobě kostela na Jejkově. Pokud mi zbude čas věnuji se vnoučatům (6), četbě, cyklistice, turistice a lyžování.
22 Rostislav Zahrádka
61 let, chemik JE Dukovany
Naučil jsem se problémy, se kterými se střetávám, nezvětšovat zbytečnou kritikou. Nechci se tvářit, že se mě to netýká, ale chci hledat konstruktivní řešení. Dle svých omezených schopností jsem ochoten přispět ke zlepšování soužití kolem sebe. Myslím si, že tento postoj je dlouhodobým mottem mého života. Jedinec moc nezmůže, proto nabízím spolupráci a dialog s jinými lidmi. Mohou mít i zcela odlišné názory, ale musí být ochotní nejen kritizovat a hledat vlastní prospěch, ale především budovat.
23 Jaroslava Hlinková
55 let, zdravotní sestra
Celý svůj pracovní život v nemocnici pečuji o nemocné lidi , ale i jejich rodiny. Také už 24 roků pracuji ve skautu a jsem vůdkyní skautského oddílu. Jeden z bodu skautského zákona je pomáhat druhým. Proto bych byla ráda, aby Třebíč byla městem, kde si budeme navzájem pomáhat (zejména mladým začínajícím rodinám i našim starým spoluobčanům).
24 Ing. Josef Polický
65 let, důchodce
25 Bc. Jiří Karas
36 let, kameraman
26 Ing. Jitka Šťastná
59 let, úřednice
27 Olga Bendová
57 let, pracovnice v sociálních službách