znak kdu

Vítáme Vás na stránkách MěO KDU-ČSL Třebíč

Lídr kandidátky

Lídr kandidátky:

Co je podle Vás největší problém Třebíče?

Ve shodě s mnoha občany města vidím největší problém v dopravní situaci. K jejímu řešení přispěje vybudování záchytného parkoviště v Hrotovické ulici s návazností na městské autobusy a také parkovací dům u nemocnice připravovaný ve spolupráci s Krajem Vysočina. Pomůže i projekt Preference veřejné dopravy, který je těsně před realizací. Ten zajistí koordinaci světelných křižovatek nejen v trase průtahu a zlepší propustnost komunikací pro městskou autobusovou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému.
Pomůže samozřejmě i obchvat města, ale to až v delším časovém horizontu.

Kterou variantu obchvatu podporujete?

Desítky let diskutovaný obchvat se konečně opravdu připravuje k realizaci. KDU-ČSL podporuje jeho výstavbu v trase, která je předmětem projektu ŘSD. Ze všech variant v minulosti diskutovaných je tato jedinou realizovatelnou. Díky své přilehlosti k zastavěné části města nejen převede tranzitní dopravu, ale vytváří i alternativní trasu pro část vnitroměstské dopravy, čímž znatelně ulehčí přetíženému centru.

Jaká je vaše programová priorita?

Chceme postupně realizovat opatření Adaptační strategie města Třebíče na změny klimatu. Tento strategický dokument projednáme na zářijovém zasedání zastupitelstva. Dopady klimatických změn jsou stále výraznější a nelze na ně nereagovat. Půjde zejména o opatření na budovách města, řešení účelného nakládání s dešťovými vodami, apod.

Bude město mít v době krize 530 milionů na připravovanou komplexní rekonstrukci zimního stadionu?

Jsem přesvědčen, že díky dobrému hospodaření v minulých letech bude město mít potřebné prostředky na tuto potřebnou rekonstrukci. Počítáme s využitím dotací od Národní sportovní agentury a od Kraje Vysočina. Pokud by to situace vyžadovala, město má vytvořený prostor i pro případný úvěr, který je ale krajním řešením v případě dalšího výrazného zhoršení hospodářské krize.

Třebíč a okolí mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Jak chcete podporovat tvorbu nových pracovních míst?

Neustále se snažíme vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj podnikání, a tím i pro tvorbu nových pracovních míst. Vybudovali jsme technickou infrastrukturu v průmyslové zóně Rafaelova a podařilo se v ní prodat všechny nabízené pozemky. Výstavbu ale investorům poněkud zkomplikovala proticovidová opatření. Nicméně chceme pokračovat ve výstavbě technické infrastruktury i v sousední lokalitě Rafaelova II. Ve spolupráci se zaměstnavateli a Okresní hospodářskou komorou budeme dále rozvíjet portál www.volnamistatrebic.cz. Budeme podnikatelským subjektům i nadále nabízet nebytové prostory v městských objektech za nízké nájemné. Podporujeme aktivní politiku zaměstnanosti vytvářením pracovních pozic v režimu veřejně prospěšných prací. Výhledově přinese nové pracovní příležitosti výstavba nového jaderného zdroje v Dukovanech, která má naši plnou podporu.

Třebíči dlouhodobě ubývají obyvatelé. Jak chcete tento trend zvrátit?

KDU-ČSL podporuje městský projekt Incomingu. Ten má do města přivést nejen turisty a podnikatele, ale také nové obyvatele. Budeme pokračovat v přípravě lokalit pro bydlení – jak pro výstavbu rodinných domů, tak bytových domů pro vlastnické i nájemní bydlení. Očekáváme příliv obyvatel v souvislosti s výstavbou a provozem nového bloku v Dukovanech. Kromě bydlení také chceme vytvářet pestrou nabídku možností volnočasového, sportovního a kulturního vyžití pro obyvatele. Celou řadu aktivit nabízí také projekt Zdravé město, který hodláme dále rozvíjet. V neposlední řadě také zkvalitníme péči o vzhled města, jeho čistotu a veřejný pořádek. Budeme ještě lépe pečovat o městskou zeleň. Třebíč je už nyní městem, kde je příjemné žít, ale stále je prostor pro další vylepšení.

Jak chcete lidem nabídnout a podpořit dostupnější bydlení?

V letošním roce město zahájilo výstavbu domu se startovacími byty pro mladé rodiny a se sociálními byty s nízkým nájemným. V tom chceme pokračovat. V lokalitě Vídeňský rybník počítáme s výstavbou domu s byty zvláštního určení (dříve nazývané domy s pečovatelskou službou). Měly by zde být i drobné služby a občanská vybavenost. V lokalitě Na kopcích vedle pozemků prodaných developerům si město ponechalo pozemek pro výstavbu bytového domu s nájemním bydlením. Ve všech stávajících i nově postavených městských nájemních bytech počítáme s podstatně nižším nájemným oproti komerční nabídce.