znak kdu

Vítáme Vás na stránkách MěO KDU-ČSL Třebíč

Lídr kandidátky

Lídr kandidátky:

S jakými konkrétními (hlavními) cíli, vizemi a plány jdete do letošních komunálních voleb?

Máme rozpracovaných několik velkých projektů, které chceme dokončit: revitalizace Karlova náměstí, Komunitní centrum Moravia, odkanalizování místních částí Pocoucov, Budíkovice, Račerovice a pokračovat chceme i v dalších – Ptáčov, Sokolí, Slavice, Řípov.
Prioritou je podpora výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech, budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť (zejm. v oblasti Nové Dvory) a rekonstrukcích ulic v Borovině, Domcích a na Nových Dvorech.

Co město aktuálně nejvíc trápí? A jak byste tento problém řešil?

Určitě nás všechny nejvíc trápí dopravní komplikace spojené s uzavírkami při rekonstrukcích inženýrských sítí a vozovek. Komunikace rekonstruují všichni jejich vlastníci – stát, kraj i město. Koordinace těchto investorů a stanovení objízdných tras začíná být jen těžko řešitelným úkolem. Zde by výrazně pomohl obchvat města jako alternativní trasa. Obchvat v navržené trase v blízkosti města by každopádně pomohl zklidnit dopravu v centru. Proto chceme pokračovat ve spolupráci s ŘSD v přípravě obchvatu města.

Co je naopak největší předností města?

Město má co nabídnout nejen svým občanům, ale také návštěvníkům. Památky UNESCO jsou velkým lákadlem a počet turistů přijíždějících do Třebíče každoročně roste. Zájem je také o investiční příležitosti.
Ve městě je bohatá nabídka sportovního i kulturního vyžití. A město jejich nositele a provozovatele trvale štědře dotuje. Stejně tak podporujeme i poskytovatele sociálních služeb. Naší snahou zkrátka je, aby Třebíč byla atraktivním místem pro život pro všechny generace.

Co se podle vás v končícím volebním období povedlo a nepovedlo? V čem byste chtěli být odlišní od stávající koalice?

Hlavně se povedlo naši širokou a různorodou koalici nejen udržet, ale udržet ji v činorodé práci. A to jí někteří skeptici předpovídali jepičí život. Povedlo se rozhýbat několik léta se nedařících záležitostí: co dál s kinem Moravia, revitalizace Karlova náměstí, podařilo se prodat bývalou školu na Okružní ulici investorovi. Zároveň je třeba říci, že se zatím nepodařilo revitalizaci Karlova náměstí stavebně zahájit. Ukázalo se, že sladění stanovisek dotčených státních orgánů je úkol téměř sysifovský. Stejně tak se zatím nepodařilo projednat a schválit nový územní plán města. I zde jde o velmi dlouho se táhnoucí proces. Jsou to zároveň úkoly pro následující volební období.
Jako starosta chci poděkovat členům stávající koalice za výdrž a plodnou snahu o hledání shody na jednotlivých záměrech. Mělo-li by být něco v novém období jiné, tak by koalice opravdu mohla mít méně členů. Shoda by se nacházela jistě rychleji a práce by mohla být efektivnější.

Proč byste právě vy měl být primátorem/starostou?

Mohu městu a jeho obyvatelům nabídnout opravdu široké zkušenosti. Zažil jsem už ve veřejné správě ledacos a mohu garantovat, že mé sliby nejsou plácnutím do vody, ale že program KDU – ČSL je realistický a splnitelný. O tom svědčí i vyhodnocení našeho volebního programu pro končící období, které lze nalézt na www.kdutrebic.cz.
A ještě jeden (možná nepatrný) důvod uvedu. Jsem prý mužem konsensu a mám (skoro)nekonečnou trpělivost hledat shodu a řešení. A dotahovat věci do konce. A něco mi říká, že i po volbách bude tahle schopnost pro roztříštěnou třebíčskou politickou scénu, ale zejména pro další rozvoj města důležitá.

Zdroj: převzato z 5plus2